Skip to main content

Fedora 8/9 මත සිංහල සහාය

මෙම උපදෙස් Red Hat Enterprise Linux සහ CentOS සඳහාද භාවිතා කල හැක.

Fedora 11 මත සිංහල සැකසීම සඳහා උපදෙස්

ඔබට Fedora 8/9 මත සිංහල සහාය ලබා ගැනීමට නම්, ක්‍රම දෙකක් ඇත.

01. Fedora 8 / Fedora 9 ස්ථාපන අවස්ථාවේදී.
හෝ
02. Fedora 8 / Fedora 9 ස්ථාපනයෙන් පසු අවස්ථාවකදී.

01. Fedora 8 / Fedora 9 ස්ථාපන අවස්ථාවේදී.
මෙය ක්‍රම දෙකකට සිදු කල හැක.
(අ) මෙහිදි ඔබගේ අභිමත භාෂාව සිංහල ලෙස භාෂා රුචිය විමසන අවස්ථාවේදී සලකුණු කළ විට, එම මොහොතේම ස්ථාපනය ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යයේ සිට එක්වරම සිංහලට වෙනස් වන අතර එතැන් සිට ඔබට ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යා හැක.

හෝ

(ආ) ඔබගේ අභිමතය පරිදි ස්ථාපන කටයුතු ඉංග්‍රිසි භාෂාවෙන්ද කල හැකි අතර, ඒ අනුව අවශ්‍ය මෘදුකාංග තෝරාගන්නා අවස්ථාවේදි සිංහල භාෂා පහසුකම එක් කර ගත හැක.


02. Fedora 8 / Fedora 9 ස්ථාපනයෙන් පසු අවස්ථාවකදී.
මෙය ක්‍රම දෙකකට සිදු කළ හැක.
(අ) මෙහිදි ඔබට ප්‍රධාන මෙනුව භාවිතා කරමින්,
Applications > Add/Remove Software වෙත යන්න.
ඉන්පසු පහත දසුනේ පරිදි සිංහල භාෂාව තෝරා ඉදිරියට යන්න.හෝ

(ආ) මෙහිදි ටර්මිනලය භාවිතා කරමින් පහත විධාන ලබා දෙන්න.
(i) (root පරිශීලක ලෙසට ක්‍රියාත්මක වීමට)
[danishka@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]#
(ii)
[root@localhost ~]#yum groupinstall sinhala-support -y විධානය ලබා දෙන්න

එවිට ටර්මිනලයේ පහත ආකාරයට දිස්වනු ඇත
[root@localhost ~]# yum groupinstall sinhala-support -y
Loading "skip-broken" plugin
livna
100% |=========================| 2.1 kB 00:00
fedora
100% |=========================| 951 B 00:00
fedora-everything
100% |=========================| 2.1 kB 00:01
updates
100% |=========================| 2.3 kB 00:00
Setting up Group Process
............


ඔබට දමිළ සහයද අවශ්‍ය නම් පහත විධානය දෙන්න
[root@localhost ~]#yum groupinstall tamil-support -y

(iii) ඔබේ පද්ධතිය සිංහල සහය සඳහා සූදානම්දැයි පිරික්සිමට/ අවශ්‍ය ඇසුරුම් ලැබීදැයි බැලීමට
පහත විධානය ලබා දෙන්න, නමුත් මෙම විධානය ස්ථාපන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍යම නොවේ.
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep scim*

scim-libs-1.4.7-7.fc8
scim-1.4.7-7.fc8
scim-bridge-gtk-0.4.14-1.fc8
scim-lang-tamil-1.4.7-7.fc8
scim-sinhala-0.2.0-3.fc8
scim-bridge-0.4.14-1.fc8
scim-m17n-0.2.2-2.fc8


දැන් ...
[danishka@localhost ~]$ im-chooser
මෙම විධානය මඟින් පහත ලැබෙන මුහුණතේ "Enable input method feature" යන්න සලකුණු කරන්න.මෙම සලකුණු කිරීමත් සමඟම සැමවිටම ඔබගේ පද්ධතිය ආරම්භ වන විට SCIM - Smart Common Input Method නම් වූ GNU/Linux මත යතුරු පුවරුව හරහා සිංහල ඇතුළත් කිරිමේ ක්‍රමය ස්වයංක්‍රීයව සක්‍රීය වනු ඇත.

ඉන්පසු Input Method Preferences... තෝරන්න
එවිට ලැබෙන SCIM සැකසුමෙහි Global Setup වෙත ගොස් රුපයේ පරිදි සැකසුම් සකසන්න.


යම් හෙයකින් ඔබට im-chooser නොලැබේ නම් කරුණාකර පහත විධානය ලබා දෙන්න
[root@localhost ~]#yum im-chooser -y

දැන් යළිත් පෙර කී පරිදිම im-chooser විධානය භාවිතා කරන්න.

දැන් වරක් පද්ධතියෙන් ඉවත්වී යළි පිවිසෙන්න.
*** සිංහල මුහුණත ලබා ගැනීමට පද්ධතියට පිවිසීමට පෙර භාෂාව සිංහල ලෙසට තේරිමට අමතක නොකරන්න.බලන්න දැන් ඔබට සිංහල සහය ලැබී ඇත්තද කියා.


ඔබට සිංහල හෝ දමිළ මුහුණතේ සිටීමට අවශ්‍ය නැති නම් ඉංග්‍රිසි මුහුණත වෙත ගොස්, SCIM සැකසුමෙහි Global Setup සඳහා ඔබ ලබා දුන් CTRL+SPACE මඟින් සිංහල හෝ දමිළ යතුරු කරණය සක්‍රීය කළ හැක.

ඔබට පහත පරිදි SCIM IMengine Global Setup මඟින් අවශ්‍ය යුතුරු පුවරු ඇතුළත් කල හැක.විජේසෙකර යුතුරු පුවරුවේ සැකැස්ම මෙතනින් ලබා ගන්න

Fedora 6,7 සහ 8 වෙළුම් සඳහා පෙරනිමි යතුරු පුවරුව Sinhala (phonetic) වුවද Fedora 9 වෙළුමේ සිට පෙරනිමි යතුරු පුවරුව විජේසෙකර යතුරු පුවරුව වනු ඇත.

Comments

 1. එළ කිරි... english වලින් ලිව්වනම් තවත් වටිනවා.

  ReplyDelete
 2. නියමයි! ෆෙඩෝරා ලිනක්ස් සටහන් වලටත් මෙම පෝස්ට් එක එක්කලා.

  http://linux.wellassa.org

  ReplyDelete
 3. ස්තුතියි ඩනිස්ක,
  ඔබ දන්නව වින්ඩෝස් පාවිච්චි කරණ වැඩි දෙනෙකුට ලිනක්ස් කියන්නෙ ග්‍රීක්වගේ, එහෙත් ඔබ විසින් මෙම සත් කාර්යය නිසා, එවැනි අපහසුතාවන් ඇති අපට නව මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පරිහරණය සඳහා මහත් වූ අත්වැලක් සපයනව, ඉතින් ඔබට ජය, මම හැමදාම කීව වගේ ඔබට කියන්නෙ, ඕන උදව්වක් ඉල්ලන්න, කල හැකි දෙයක් වේ නම් උපරිමෙන්ම ඔබට සහය වෙමි. ඔබට ජය!! රොශාන්

  ReplyDelete
 4. ස්තුතියි ඩනිස්ක,
  ඔබ දන්නව වින්ඩෝස් පාවිච්චි කරණ වැඩි දෙනෙකුට ලිනක්ස් කියන්නෙ ග්‍රීක්වගේ, එහෙත් ඔබ විසින් මෙම සත් කාර්යය නිසා, එවැනි අපහසුතාවන් ඇති අපට නව මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පරිහරණය සඳහා මහත් වූ අත්වැලක් සපයනව, ඉතින් ඔබට ජය, මම හැමදාම කීව වගේ ඔබට කියන්නෙ, ඕන උදව්වක් ඉල්ලන්න, කල හැකි දෙයක් වේ නම් උපරිමෙන්ම ඔබට සහය වෙමි. ඔබට ජය!! රොශාන්

  ReplyDelete
 5. Thankx Danishka for your help. It is great.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

හැමිල්ටෝනියන් මග

  හැමිල්ටෝනියන් මග/පෙත (Hamiltonian Path) එකක් කියන්නේ එක් ශ්‍රීර්ෂයක් මත එක් වරක් පමණක් ගමන් කරන යම්කිසි මඟපෙන්වීමක් සහිතව හෝ රහිත රේඛා සටහනක්, ගමන් මඟක්. හැමිල්ටෝනියන් චක්‍රය (Hamiltonian cycle) කියන්නේ, චක්‍රයක් වන හැමිල්ටෝනියන් මගක්. ප්‍රස්තාරයක එවැනි මගක් සහ චක්‍රයක් ඇතැයි තහවුරු කර ගැණීම  Hamiltonian path problem - හැමිල්ටෝනියන් මාර්ග ගැටලුව ලෙස හදුන්වයි. මේ ගැටලුව NP-Complete ගැටලුවක් වේ. හැමිල්ටෝනියන් මග සහ චක්‍රය අයර්ලන්ත ජාතික ගණිතඥයකු වන Sir William Rowan Hamilton (1805–1865) වෙනුවෙන් මෙය නම් කරලා තියෙනව.  1856 දි මොහු icosian game නැමැති ගණිතමය ක්‍රීඩාව නිමවනව. ඇත්තටම ඔහුගේ දායකත්වය භොතික විද්‍යාවට ඉතා වැදගත් සේ සලකනව. විද්‍යුත් චුම්බකනය (electromagnetism) වැනි ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍ර න්‍යායන් (classical field theories) ගේ නවතම අධ්‍යනයන් සහ කොන්ටම් යාන්ත්‍රකය (quantum mechanics) සංවර්ධනයට මොහු විසින් හැමිල්ටෝනියානු යාන්ත්‍රකය ( Hamiltonian mechanics) මූලික වෙනව.   වැරදි තොරතුරක් ඇත්නම් නිවැරදි කිරීමට කාරුණික වන්න.  ඉතින් මේ සටහන ලියන්න හිතු

පරිගණක ආශ්‍රීත ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියෙදි පොලිස් රිපෝර්ට් සහ හැක් කිරීමට ලියාපදිංචි වීම

පසුගිය දවසක මගේ මිතුරෙක්ට මෙන්න මේ අත්දැකීම විදගන්න ලැබුනා. 2018 දෙසැම්බර් මස ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියක් සඳහා ඉදිරිපත් කළ අයදුම්පතට එච්ච දේ දැනගන්ට ඔහු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයාලයට ගිය විට අදාල අයදුම්පත යළි අතට ගන්නා සේවකයින් යුහුසුලුව කටයුතු කරන්නට ගන්නව. ඒ අතරෙදි මෙන්න මෙහෙම කතාවක් අවසානෙදි ඇහෙනව.. දැනට මෙරට අපණයන ආදායමින් සැලකිය යුතු මුදලක් ලැබෙන්නේ මෘදුකාංග සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා අපනයනය හරහා. මුදලින් ඇමරිකාණු ඩොලර් මිලියන 1000 කට අසාන්න අගයක් 2017 වසරෙදි තිබුනා. අපිට තව දුරටත් ගෘහසේවිකාවන්ගෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමයෙන් හෝ සම්ප් ‍ රදායික අපණයන හරහා විදේශ විනිමය ගොඩ නගන්න බැ. ඒ නිසා රජයටත්, රජයේ සේවයේ ඉන්න ඉහළ නිළධාරින්ටත් තොරතුරු තාක්ෂණය හරහා ලබා ගත හැකි විදේශ විනිමය සහ එය වැඩි දියුණු කරගත හැකි ක් ‍ රමවේදයන් ගැන හිතන්න වෙනව. අපි මැණිකක් අපණයනය කරද්දි ලබන විදෙශ විනිමය සහ එක් ගෘහ සේවිකාවක් මෙරටට එවන මුදල සසදලා බලමු. මසකට එක් ගෘහ සේවිකාවක් මෙරටට එනව මුදල ඉතාම සුලු මුදලක් එක් මැණික් ගලක් සමඟ සැසදුවොත්. නමුත් මෙරටින් බැහැරව සේවය කරන ලක්‍ෂ ගණනක් වන ගෘහසේවික

වේදනාත්මක නිහඬ බව

අපි ගොඩක් වෙලාවට නිස්කලන්ක, නිහඬ පරිසරයකට ආදරය කරනව. ඒ අත්දැකීම යළි යළිත් විදගන්න තරම් පෙරේත කමක් දක්වනව. නමුත් සමහර නිහඬ අවස්ථා ඉතාම වේදනාකාරයි. ඊයේ (2020 මාර්තු 14) රාත්‍රියේ  නින්දට ගිය පසු වරින් වර තාත්තව ඇහැරවන්න බැලුවේ, ඔහුට අවශ්‍ය බෙහෙත් සහ මුත්‍ර කිරීමට ඇවැසිදැයි පිරික්සීමටයි. වෙනදා "තාත්තේ චූ කරන්න ඔනද?" ඇසු විට "හා" කියා ප්‍රතිචාර දක්වන ඔහු ඊයේ රාත්‍රිය පුරාවට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වා නින්දේම සිටියා. අලුයම 3ටත් එලෙසමයි. අද උදේ දෙගිඩියාවෙන් මෙන් අවදි කළ පසුත් ඔහුගෙන් සුපුරුදු ලෙස "සුබ උදැසනක්" ප්‍රතිචාරයක් ලැබුනේ නැ. ඔව් දවසම තාත්ත ගොලුයි. ඉදහිට අසන ප්‍රශ්නයකට හිස සලයි. මගේ ජිවිතේටම තාත්ත කතා නොකර සිටි පලමු දවස අද. මේ වේදනාව වචනවලට පෙරලන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද මම නම් දන්නේ නැ. තාත්ත ඉස්සරහා එයාගේ ඇස් දිහා බලන් කිසිම දෙයක් නොවු විදියට තොර තෝංචියක් නැතිව කියෙව්වට අදත් මගේ බත් එකෙ කදුලු. අද මේ පිංතුරේ මතක් වුන නිසා අන්තර්ජාලේන් හොයල ගත්තා. මේ පිංතුරේ ඇත්තටම වෙන්නේ දියණියක් (අර්ධ වශයෙන් අංශභාගයට පත්) ඇගේ පියාට ඇවිදීමට සහාය වෙන පිංතූරයක