Tuesday, March 31, 2009

ඇයි වෙන සිම්පල් ප්ලැන් මොබිටෙල් තියෙද්දි

ඔන්න අද ඉදන් මොබිටෙල් එකේ ගාස්තු එයාටෙල් වගේමයි :D

Package Name Cool Plus 100 Active F SRIL

Subscription Rs. 100.00 Rs. 300.00 Rs. 500.00

Free Bundle
M2M - Video 100 Mins 300 Mins 500 Mins
M2M - Voice N/A N/A 500 Mins
Data N/A 300 MB 500 MB

Call Charges
All Incoming Calls Free Free Free

M2 Others - Peak - Outgoing 2.50 2.00 2.00
- O/Peak - Outgoing 2.50 2.00 2.00

M2M - Peak - Outgoing 2.00 1.50 1.00
- O/Peak - Outgoing 2.00 1.50 1.00

Late Night Special:
To any number (11.00 p.m to 6.00 a.m) 2.00 1.50 1.00

SMS - M2M 75 Cents 75 Cents 75 Cents
- M2 Other Local Numbers 1.00 1.00 1.00
- M2 International Numbers 5.00 5.00 5.00

MMS - M2M 2.00 2.00 2.00
- M2 Other Local Numbers 5.00 5.00 5.00
- M2 International Numbers 10.00 10.00 10.00

GPRS/EDGE/HSPA 1 Cent/KB 1 Cent/KB 1 Cent/KB

My Best Friend Free Free Free
Friends & Family Rs. 50.00 Free Free
Any8 Rs. 50.00 Free Free
Detailed Bill Rs. 100.00 Free Free

Associated Broad Band Sub Line N/A N/A 1

Sunday, March 29, 2009

simple plan ~ gtalk, yahoo voice/Video chat on gnu/linux

google talk ලිනක්ස් මතදි හඬ සහ විඩියෝ මගින් සංවාදයේ යෙදිමට අවස්තාව දෙන්නේ නැනේ. ඒ වගේම ගොඩක් අයට pidgin කරදරයක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් pidgin සහාය දක්වන Jabber, Gtalk, MSN, IRC, Salut ඔක්කොම සහය දක්වන මෘදුකාංගයක් මේ.

Empathy අපි කව්රුත් දන්න Gnome ව්‍යපෘතිය යටතේ 2.24 වෙළුම එක්ක නිකුත් උනේ. දාලා බලන්න.

Fedora එක්ක මේක එනවා.

yum install empathy

ඊට පස්සේ තමන්ට අවශ්‍ය විදියට Google, yahoo සහ MSN ගිණිම් පිහියුවා ගන්න. :)

මේක දාන්න වෙනත් තෙවන පාර්ශික මෘදුකාංග අවශ්‍ය නැ. Wine වත් අවශ්‍ය නැ.

ලොකු ලොකු හැඩ වැඩ නැති උනාම අවශ්‍යම දේ තියෙනවා.
gtalk voice/Video තියෙන එක ලොකු දෙයක්.

ඇත්තටම සිම්පල්... :)

එත් සිංහල හොඳට ලියන්න සහ කියවන්න නම් පුලුවන්.

ඊළඟ වෙළුමෙ මෙය සිංහල මුහුණතින් එවි :)

හැඹිලිගත කරන්න...

සිංහල මහාචාර්යවරු හදුන්වා දෙන හැම සිංහල වචනෙම හරි කියලා දගලන පුංචි පැංචි මල්ලිලාගේ දැන ගැනීම සඳහා මෙසේ පළ කරමි.
මේ cache කියන තාක්‍ෂණික වචනෙට අපේ දේශිය සිංහල පඩිවරු දුන් වචන මේ.

cache සඳහා මෙන්න විකිපිඩීයාවෙ තියෙන අදහස:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cache

"In computer science, a cache (pronounced /kæʃ/) is a collection of data duplicating original values stored elsewhere or computed earlier, where the original data is expensive to fetch (owing to longer access time) or to compute, compared to the cost of reading the cache. In other words, a cache is a temporary storage area where frequently accessed data can be stored for rapid access. Once the data is stored in the cache, future use can be made by accessing the cached copy rather than re-fetching or recomputing the original data, so that the average access time is shorter."තොරතුරු මූලය

Friday, March 27, 2009

The quick brown fox jumps over the lazy dog ~ Sinhala

"The quick brown fox jumps over the lazy dog" මෙම වැකියේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියම ඇතුලත් වේ. මෙම වැකිය පරිගණක පද්ධති තුළ අකුරු නිසියාකාරව දර්ශනය වීම පිරික්සීම සඳහා භාවිතා වන සම්මත වැකියකි. ඉතින් මේක ඉංග්‍රිසී නිසා දැන් සිංහලින් එක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මෙකෙරුවාව අපිට අවශ්‍ය ලෙස වෙනස් කළ යුතුව ඇත. ඉතින් සිංහල බසින් මෙමෙ කාර්‍යය කර ගැනීමට සුදුසු සභ්‍යත්වයෙන් යුතු වැකියක් ලබ් දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

රේපය, බැදි අකුරු වැනි විශේෂිත අවස්තා සහිතව ඇත්නම් මැනවි. :)


උදා:

"ධාර්‍මශෝක ගොවියා නෞකාවෙදි කෛරාටික බ්‍රහ්මයා ඇබුල ලිහනු දැක මඤ්ඤං විය"

Monday, March 23, 2009

Amarok සිංහල [ඇල්ෆා නිකුතුව]

Amarok කියන්නේ ලිනක්ස් වලට තියෙන හොඳ මාධ්‍ය වාදකයක්. ඉතින් දැන් ඇමරොක් ටිකින් ටික සිංහල වෙනවා. :)
මෙකේ තව වැඩ කරන්න තියෙනවා.
ඉතින් පොඩි පහේ පෙර දැනුම් දීමක් තමයි මේ කළේ. :)

Saturday, March 7, 2009

Firefox 3.5

At yesterday’s Firefox/Gecko Delivery Meeting, a proposal was put forward to change the version number for Shiretoko to Firefox 3.5. This is now also being discussed in a thread on the mozilla.dev.planning newsgroup.

The increase in version number is proposed due to the sheer volume of work which makes Shiretoko feel like much more than a small, incremental improvement over Firefox 3: TraceMonkey,video tag and player support, improvements to user controls over data privacy, significant improvements in the web layout and rendering platform, and much more.

Under this proposal:

  • Shiretoko would be released as Firefox 3.5,
  • the upcoming third beta release would still carry the 3.1b3 version numbering,
  • the following foruth beta will be numbered Firefox 3.5b4,
  • “Minefield” builds from the trunk mozilla-central repository will be renumbered to 3.6a1pre until further notice - we will need to consider and decide on a version number for that release at a future date,
  • the Gecko version numbering will not change, remain 1.9.1 on the mozilla-1.9.1 branch and 1.9.2 on the mozilla-central repository for the forseeable future.

Bugs will be filed to ensure that systems like addons.mozilla.org, bugzilla.mozilla.org, tinderbox.mozilla.org, crash-stats.mozilla.com will continue to work with minimal disruption, and we will co-ordinate with those systems’ administrators to co-ordinate the work.

Source: MDC

Monday, March 2, 2009

Sinhala NOT Sinhalese

If you still use "Sinhalese" as the language name in your localization project, pls revert it to "Sinhala".

"Sinhala" is the preferred word for the language as per the Sri Lankan constitution and ISO 639:

http://www.constitution.gov.lk/downloads/Chapter%20IV%20-%20Language.pdf

18. 3[(1)] The Official Language of Sri Lanka shall be Sinhala.

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php

sin si Sinhala; Sinhalese

* Sinhala language
* Sinhala script
* Sinhalese people